Дисертації, захищені в Центрі в 2001–2015 рр.

Дисертації, захищені аспірантами, докторантами, співробітниками, здобувачами Центру в 2001–2015 рр.

 1. Аспірант Центру українознавства філософського факультету Чабанов Василь Григорович захистив дисертацію «Етнокультурна самобутність українців в умовах глобалізації» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 26 червня 2014 р. на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 2. Аспірантка Центру українознавства філософського факультету Мовчан Тетяна Михайлівна захистила дисертацію «Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 25 квітня 2013 р. на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 3. Аспірантка Центру українознавства філософського факультету Долгоновська (Роздайбіда) Людмила Григорівна захистила дисертацію «Громадські об’єднання національних меншин України в збереженні етнічної ідентичності» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 25 квітня 2013 р. на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 4. Аспірантка Центру українознавства філософського факультету Ергемлідзе Марина Закровна захистила дисертацію «Громадянсько-політична ідентичність національних меншин в незалежній Україні» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 22 листопада 2012 р. на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 5. Аспірант Центру українознавства філософського факультету Плешко Максим Валерійович захистив дисертацію «Витоки й еволюція ідеології українського державотворення в середньовічну та ранньомодерну добу» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство Захист відбувся 26 травня 2011 р. на філософському факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 6. Аспірант Центру українознавства філософського факультету Фощан Ярослав Ігорович захистив дисертацію «Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 23 травня 2011 р. на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 7. Аспірантка Центру українознавства філософського факультету Федорченко Ірина Миколаївна захистила дисертацію «Український національний характер як чинник державотворення» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.12 – українознавство (філософські науки). Захист відбувся 30 вересня 2010 р.
 8. Здобувач Центру українознавства філософського факультету Хіхлач Богдан Миколайович захистив дисертацію «Греко-католицька церква на Поділлі в українському соціокультурному процесі ХVІІІ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 09.00.12 – українознавство (історичні науки). Захист відбувся 13 вересня 2010 р.
 9. Здобувач Центру українознавства філософського факультету Красовський Ярослав Йосипович захистив дисертацію «Українське пореформене селянство: соціально-психологічна динаміка (на матеріалах Поділля)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 09.00.12 – українознавство (історичні науки). Захист відбувся 28 червня 2010 р.
 10. Докторант Центру українознавства філософського факультету Довбищенко Михайло Володимирович захистив дисертацію «Українська шляхта Волині в релігійних рухах кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст.» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 09.00.12 – українознавство (історичні науки). Захист відбувся 31 травня 2010 р.
 11. Докторант Центру українознавства філософського факультету Скляр Володимир Миколайович захистив дисертацію «Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук зі спеціальності 09.00.12 – українознавство (історичні науки). Захист відбувся 26 квітня 2010 р.
 12. Аспірантка Центру українознавства філософського факультету Рева Наталія Михайлівна захистила дисертацію «Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичини й Волині (20-30 –ті рр. ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності 09.00.12 – українознавство (історичні науки). Захист відбувся 12 квітня 2010 р.
 13. Аспірант Центру українознавства Вовк Олександр Володимирович захистив дисертацію «Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20-х на початку 30-х років ХХ століття» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 12 травня 2009 року.
 14. Здобувач Центру українознавства Осипчук Олена Юріївна захистила дисертацію «Зміни в етнокультурі населення прередмістя Києва в др. пол. ХХ – на початку ХХІ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 13 квітня 2009 року.
 15. Провідний історик, що виконує НТР, Центру українознавства Божук Людмила Володимирівна захистила дисертацію «Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 10 березня 2009 року.
 16. Аспірантка Центру українознавства Лобко Наталія Вікторівна захистила дисертацію «Інформаційний потенціал українських генеалогічних джерел та його використання в історичних дослідженнях» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни. Захист відбувся 22 вересня 2008 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у КНУ імені Тараса Шевченка (історичний факультет).
 17. Старший науковий співробітник Центру українознавства філософського факультету Піскун Валентина Миколаївна захистила дисертацію «Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.01 – історія України. Захист відбувся 17 вересня 2007 р. на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 18. Філософ І категорії, що проводить НТР, Центру українознавства Авер’янова Ніна Миколаївна захистила дисертацію «Образотворче мистецтво як чинник національного виховання особистості (українознавчий аналіз)» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 26 червня 2007 р. на філософському факультеті КНУ імені Тараса Шевченка.
 19. Молодший науковий співробітник Центру українознавства Ємець Тетяна Михайлівна захистила дисертацію «Українознавча концепція В. І. Вернадського (соціально-філософський аналіз)» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії. Захист відбувся 27 листопада 2006 р.
 20. Здобувач Центру українознавства Дунай Павлина Олександрівна захистила дисертацію «Ідейно-еститичні засади літературно-критичної діяльності Андрія Ніковського» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. Захист відбувся 21 вересня 2006 р.
 21. Аспірантка Центру українознавства Тумай Наталія Володимирівна захистила дисертацію «Лінгвоцид української мови та шляхи його подолання українством у ХІХ – поч. ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.05 – українська мова. Захист відбувся 28 лютого 2006 р.
 22. Молодший науковий співробітник Центру українознавства Шептицька Тетяна Леонідівна захистила дисертацію «Антималоросійський дискурс української літератури 1920-х – початку 1930-х років (на матеріалі “Літературно-наукового вісника”)» на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01 – українська література. Захист відбувся 20 січня 2006 р.
 23. Аспірантка Центру українознавства Бойко Світлана Миколаївна захистила дисертацію «Становлення і розвиток національної самосвідомості українського народу: ціннісний вимір» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 7 грудня 2005 р.
 24. Здобувач Центру українознавства Петрук Володимир Іванович захистив дисертацію «Скіфський сакральний центр Екзампай в контексті культурної спадщини України» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 28 вересня 2005 р.
 25. Аспірант Центру українознавства Нагірняк Остап Русланович захистив дисертацію «Становлення та розвиток українознавчих досліджень у системі університетських центрів і провідних наукових організацій Наддніпрянської України (остання чверть ХІХ ст. – 1917 р.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 15 червня 2005 р.
 26. Аспірантка Центру українознавства Антонюк Тетяна Дмитрівна захистила дисертацію «Денаціоналізація системи відносин сім’ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті – початок 30-х років ХХ століття)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 6 квітня 2005 р.
 27. Аспірантка Центру українознавства Брижицька Світлана Анатоліївна захистила дисертацію «Національне самоствердження Тараса Шевченка та його вплив на становлення національної ідентичності українців (друга чверть ХІХ ст. – середина 20-х рр. ХХ ст.» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук зі спеціальності 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 12 січня 2005 р.
 28. Здобувач Центру українознавства Губ’як Василь Дмитрович захистив дисертацію «Просвітницький рух у Західному Поділлі в контексті українського національно-культурного відродження (60-ті роки ХІХ –30-ті роки ХХ ст.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 5 жовтня 2004 р.
 29. Аспірант Центру українознавства Хилько Максим Миколайович захистив дисертацію «Філософсько-світоглядні підвалини української геополітичної думки» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 5 жовтня 2004 р.
 30. Аспірантка Центру українознавства Марценюк Руслана Орестівна захистила дисертацію «Національно-державне відродження українства на Закарпатті (1918–1939 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук із спеціальності 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 17 березня 2004 р.
 31. Аспірантка Центру українознавства Таран Олена Григорівна захистила дисертацію «Наукова спадщина Федора Вовка в галузі антропології: спадкоємність традицій та сучасне бачення» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00.07 – історія науки і техніки. Захист відбувся 8 жовтня 2003 р.
 32. Аспірантка Центру українознавства Басара Галина Богданівна захистила дисертацію «Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної революції (березень 1917 – квітень 1918 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 16 квітня 2003 р.
 33. Аспірантка Центру українознавства Даренська Тетяна Володимирівна захистила дисертацію «Український образ світу в ключових символах поетичної творчості Тараса Шевченка» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 2 жовтня 2002 р.
 34. Здобувач Центру українознавства Жив’юк Андрій Анатолійович захистив дисертацію «Вплив громадсько-політичної та літературної діяльності Уласа Самчука на розвиток української національної свідомості (1920 – 1990 роки)» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 2 жовтня 2002 р.
 35. Аспірантка Центру українознавства Малєєва Тетяна Іванівна захистила дисертацію «Діяльність земських установ Полтавської губернії з розгортання традиційних українських промислів у період з 1864 по 1914 роки» на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 09.00.12 – українознавство. Захист відбувся 13 березня 2002 р.