Стандарти подачі інформації


Артамонова С. С. та ін. Правила оформлення посилань на архівні документи у списку джерел, які наводять у дисертаційних дослідженнях та у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел

(Ці правила погоджені з ВАК України, рекомендовані здобувачам наукових ступенів доктора і кандидата наук. Пропонується повний варіант правил, опублікований у журналі «Архіви України», 2009, № 6, с. 329–345; у скороченому вигляді ці правила також опубліковані у Бюлетені ВАК України, 2010 р., № 3, с. 17–24)

«Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею»

(Додаток до Постанови Кабінету міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55)

«Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті»

(Форма 23 до Наказу ВАК України № 63 від 26.01.2008 р.)