Співпраця

• Триває співпраця з українським земляцтвом “Водограй”, м. Сілломяе з апробування навчальної програми “Український світ” для недільних шкіл. Укладено угоду про співпрацю у забезпеченні навчально-методичними матеріалами навчального процесу недільної та українського класу в загальноосвітній школі в м. Сілломяе (Естонія).

• Розроблено програму “Український світ” (друга вікова категорія для недільних шкіл українського зарубіжжя). Автори: Піскун В.М., Ціпко А.В., Сорочук Л.В., Шептицька Т.Л., Божук Л.В.

• За участю к.філол.н., м.н.с. Шептицької Т. Л. і провідного історика, що проводить НТР Центру українознавства Божук Л. В. здійснено наукові контакти з представниками українських земляцтв “Водограй” (м. Сілламяе), “Промінь” (м. Тарту), “Вітчизна” (м. Пярну), головою Асоціації українських товариств в Естонії (В. Паламарем), представником товариства “Просвіта” в Естонії (О. Мамутовою). Обговорено питання подальшої співпраці між Центром українознавства КНУ імені Тараса Шевченка та українськими товариствами в Естонії.

• Співробітники Центру українознавства - к.філол.н., м.н.с. Шептицька Т. Л. і провідний історик, що проводить НТР Центру українознавства Божук Л. В. - взяли участь у роботі семінару “Українська освіта в Естонії”: Шептицька Т. Л. виступила з доповіддю: “Взаємозв’язок вищої та середньої ланки освіти: запровадження Болонського процесу в Україні”; Божук Л.В. і Шептицькі Т.Л. взяли участь в обговоренні та дискусіях за блоками: “Досвід Європейських країн в питаннях національної освіти”, “Болонський процес та перспективи розвитку вищої освіти в Україні та Європі”, “Сучасний освітній менеджмент: економічні, організаційні та психологічні засоби реалізації в Україні та Європі”.

• Ведеться співпраця з Українським Історичним товариством: за участю к.і.н., с.н.с. Піскун В.М. проведено семінар з головою УІТ до 140-річчя від дня народження М.Грушевського 16 жовтня 2006 р. на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

• За спільною організацією та участю Українського Історичного Товариства, Наукової бібліотеки ім. В.Стефаника (м. Львів) та Острозької академії проведено презентацію монографії В.М.Піскун “Політичний вибір української еміграції (20-ті рр. ХХ ст.) у м. Острозі та м. Львові.

• За спільною організацією Центру українознавства і Києво-Печерського національного історико-культурного заповідника (м. Київ) проведено презентацію монографії С.Р. Кагамлик “Києво-Печерська лавра: світ православної духовності і культури (XVII – XVIII ст.)”, яка відбулася 7 лютого 2006 р. в Будинку письменників України.

• За участю к.психол.н., с.н.с. Воропаєвої Т.С. здійснюється співпраця з відділом етнопсихології Психологічного Інституту РАО (м.Москва), зокрема, спільне дослідження національної ідентичності українців, які є громадянами Росії (відповідальна з російської сторони – канд. психологічних наук С.М.Іванченко). Продовжується співпраця з УВАН (м. Нью-Йорк), зокрема, опитування щодо актуальних проблем українознавства, започатковане на Ш Всесвітньому форумі українців (координатор з американської сторони – О.Садовська).

• За участю к.і.н., н.с. Кончі С.В. підтримуються зв’язки (листування) з фінською науковою спілкою “FENNO – UGRICA” та її керівником, а також з англійським археологом і “протоісториком” Марком Звелебілом. Здійснено обмін результатами досліджень, науковими ідеями. У рамках роботи наукового семінару “Походження і давня історія індоєвропейських народів” обмін інформацією (через листування) з доктором А.Гойслером (Німеччина), доктором М.Звелебілом (Англія).

• За участю к.і.н., с.н.с. Пасько І.В. здійснена науково-дослідна робота в Російському державному історичному архіві (м. Санкт-Петербург) та Відділі рукописів Російської національної бібліотеки, в результаті якої виявлені, анотовані та копійовані архівні матеріали щодо наукової спадщини українців в Петербурзі, а також придбана біобібліографічна література та наукова періодика (загалом 8 видань) для бібліотеки Центру українознавства за темою наукового дослідження.

• За участю к.і.н., м.н.с. Кобченко К.А. налагоджено роботу з науковими центрами Німеччини. Наукова співпраця з Гамбурзьким університетом (1.10.2006 по 31.12.2006 рр.) – проведено науково-дослідну роботу та науково-інформаційного стажування за темою наукової роботи групи № 4 до ФРН (м. Гамбург, Гамбурзький університет). Результати роботи: створення джерельної та історіографічної бази даних, підготовка наукових публікацій. Здобута на конкурсних засадах стипендія Німецької служби академічних обмінів (DAAD). Взято участь у XXXII Міжнародному конгресі “Жінки в природничих науках та техніці” (23-29.05.2006 р., м. Кьольн, ФРН) з доповіддю: “Frauenbildung und Migration am Beispiel ukrainischer Akademekerinnen” (Українки у світовій природнічій науці).

Упродовж 2007 р. Центром українознавства здійснюється активна співпраця з науковими та громадськими організаціями України і за кордоном, а саме: Товариством “Україна – Світ”; Українською Всесвітньою Координаційною Радою; Міністерством освіти і науки України;Національним університетом “Острозька академія”; Рівненським державним університетом, Інститутом українознавства імені І. Крип’якевича (м. Львів); Ніжинським державним університетом імені М. Гоголя; Українським земляцтвом “Водограй” м. Сілламяе. Естонія); Національною автономією українців Камчатки (Росія); Інститутом бібліографічних досліджень НБУ імені В. Вернадського НАН України; Центром досліджень наукового потенціалу України імені Г. Доброва НАН України.