7 липня 2016 р. від важкої тривалої хвороби
помер СЕРГІЙ КОНЧА, український історик та археолог.

Сергій працював у Центрі українознавства філософського факультету у 2000–2015 рр., спочатку науковим співробітником, з 2008 р. – старшим науковим співробітником.

Автор біля 100 наукових публікацій, присвячених проблемам етногенезу, культуроґенезу, літописання, фольклору. Серед них – колективна монографія «Походження, становлення та розвиток українського народу» (К.: ВПЦ «Київський університет», 2010).

Висловлюємо співчуття рідним і близьким померлого.

Вічна пам’ять!

Докладніше про Сергія див. на сайті Енциклопедії Київського університету.

 Центр українознавства розпочав роботу в системі науково-дослідної частини університету з 30 серпня 2000 р., з 15 березня 2007 перебуває у складі філософського факультету. Його керівник – доктор політичних наук, професор М.І.Обушний.

На 1 червня 2016 р. у Центрі працюють фахівці різних спеціальностей, які займаються комплексними дослідженнями в галузі українознавства:

кандидати історичних наук С. Кагамлик, К. Кобченко;

кандидати філософських наук Н. Авер’янова, І. Грабовська;

кандидат психологічних наук Т. Воропаєва;

філософ ІІІ категорії, що проводить НТР, Л. Ковтун.

Випускники аспірантури Центру працюють в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка та інших вищих закладах освіти України.

У 20162018 рр. у Центрі виконується тема: «Консолідація українства в постколоніальну добу».