Календар-щорічник


Українознавство – 2010: Календар-щорічник / Упорядники В. Піскун, А. Ціпко. – К.: МП «Леся», 2009.

Концепційні матеріали присвячено розмаїтим культурно-спільнотним взаєминам поміж Україною та світом. Окремо зауважено також ювілейну дату 10-річчя заснування Центру українознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Зміст