Календар-щорічник


Українознавство – 2009: Календар-щорічник / Упорядники В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2008.

Концепційні матеріали цього випуску щорічника присвяченi ювілею 175-ліття Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В них охоплено основні віхи університетського життя від заснування до сьогодення на тлі культурної та суспільно-державної історії України.

Зміст