Календар-щорічник


Українознавство – 2008: Календар-щорічник / Упорядники В. Піскун, А. Ціпко, О. Щербатюк. – К.: Український Центр духовної культури, 2007.

Основне спрямування концепційних матеріалів цього випуску щорічника – бачення українців з особливостями їхніх вчинків та дій, що складають особові та гуртові поведінкові типи у громадсько-суспільних взаєминах в українській історії.

Зміст

ЧАСОЗАПИС-ДАТІВНИК…8

КОНЦЕПТИ…55

ДІЯЛОСЯ, БУЛО…114

ГАЛЕРЕЯ ПОРТРЕТІВ…184

УКРАЇНСЬКИЙ ПОГЛЯД ЗА КРАЙ-ОБРІЙ…233